1.16: November 2022

Er waren toch nog wensen en ik heb enkele aanpassingen gedaan om te voorkomen dat de werking van het programma door ondeskundig gebruik wordt verstoord.Eerdere back-ups kunnen weer gewoon worden ingelezen in het programma.