1. Start
  2. >
  3. JJ-Berichten
  4. >
  5. VvE werkzaamheden

VvE werkzaamheden

By:
Posted: 22 maart 2021

Als secretaris van VvE De Zaagmolen ben ik regelmatig bezig met reglementen. Het bijzondere van een appartement kopen, is namelijk dat je een aandeel koopt in een bestaand gebouw en het exclusieve recht om een bepaald appartement voor privé gebruik te bewonen (of verhuren).
Maar daarmee krijg je ook te maken met bijzondere rechten en plichten.
Er zijn namelijk veel gemeenschappelijke delen in zo’n pand, waaronder bijvoorbeeld de muren in je ‘eigen’ appartement. In tegenstelling tot een ‘grondgebonden’ woning, waar de eigenaar over alles beslist, zijn die van alle aandeelhouders. Dus wil je daar iets aan veranderen, dan heb je toestemming van die aandeelhouders nodig (wordt al dan niet gegeven in de algemene ledenvergadering (ALV)).
Veel eigenaren worstelen hier in mindere of meerdere mate mee. Wanneer moet je toestemming vragen, mag een bestuur akkoord geven in sommige situaties, hoe krijg je een ALV stemming georganiseerd als het wachten op de jaarlijkse ALV je te lang gaat duren?
Om daar wat meer richting aan te geven heb ik een concepttekst voor de VvE opgesteld. Dat zal ik via een nieuwsbrief aan de leden communiceren en later in de ALV laten bekrachtigen.

Verder ben ik ook nog assistent penningmeester. Ik fiatteer betalingen die de penningmeester klaarzet. Vier ogen dus voordat er geld uitgaat…
Daarnaast heb ik een financieel model opgezet (Excel), waarmee alle transacties van de bank worden gedownload en verwerkt ten opzichte van de begrotingen. Ook zit hier een controle in op de betalingen van de servicekosten (de bijdrage die de leden leveren voor de reparaties en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, de verzekeringen en de opbouw van de noodzakelijke reserves voor toekomstig onderhoud).
Dankzij dat model is de jaarrekening snel te maken. De beurt is nu aan de kascontrolecommissie …