1. Start
  2. >
  3. JJ-Berichten
  4. >
  5. Stemmen tellen …

Stemmen tellen ...

By:
Posted: 17 maart 2021

Vandaag heb ik het democratische proces mogen ondersteunen. Ik was stemmenteller op het Gemeentehuis van Wij bij Duurstede. Samen met vijf anderen zat ik in een stemmentelgroep (telcommissie), onder leiding van een voorzitter (V). Er waren verschillende van die groepen in diverse zalen bezig.

De voorzitter legde eerst de werkwijze uit. Daarna mochten we aan de slag.

Over dat telproces moet je overigens niet te licht denken. Het gaat als volgt:

* – De voorzitter van de telcommissie opent de stembus (zit een hangslot op) en stort de inhoud op de vloer;

* – De stembiljetten worden geopend en gesorteerd op een stem op een even of oneven partij;

* – De stembiljetten worden vervolgens gesorteerd naar de partij waarop is gestemd;

* – Per partij worden de biljetten in bundels van 25 gevouwen en geteld. Het aantal wordt vastgelegd op een speciaal formulier;

* – Deze telling wordt door een tweede lid van de commissie over gedaan en bevestigd;

* – Per partij wordt geteld op welke kandidaat is gestemd (dit gebeurt onder vier ogen). Deze aantallen worden ook op het formulier vastgelegd. Ze moeten overeenkomen met de eerdere aantallen. Zo niet, dan wordt opnieuw geteld en correcties vastgelegd;

* – Het resultaatformulier (de aantallen) wordt overgenomen door de commissievoorzitter;

* – De biljetten met telformulieren worden per partij in speciale (verzegelde) enveloppen of zakken opgeborgen. Dit voor eventuele latere hertellingen.
Op zich ging het vlot, we hoefde maar een paar honderd stemmen te verwerken. Maar daarna vroeg men ons te helpen bij het tellen van de briefstembiljetten, want dat waren er veel meer. Dus heb ik daar ook maar aan meegedaan.

Al met al leuk om te doen.