Het begin

Op dinsdag 28 september 1954 werd ik geboren. Volgens mijn moeder was er die middag nog familiebezoek geweest in verband met de St-Hubertse kermis, die destijds nog altijd tegen het einde van september werd gehouden. Ik herinner mij er niet veel meer van …
Naast mijn geboorte was er niet veel nieuws die dag: Minister Luns dreigde de VN vergadering te verlaten als een Indonesische klacht over Nieuw-Guinea daar zou worden behandeld, Minister Mansholt gaf geen schadevergoeding aan boeren in Twente en de Achterhoek, die door wateroverlast schade hadden geleden, en de staking bij de bouwers van de tunnel bij Velsen was beëindigd, na bemiddeling van de bouwvakkersvakbond (NVV).

Mijn eerste jaren zitten niet echt meer in mijn herinnering. De boerderij van mijn ouders lag aan een grind/zandweg, achteraf in St-Hubert. Het ging om een gemengd bedrijf op de Brabantse zandgronden.
Veel foto’s zijn er in die tijd niet gemaakt. Wel zijn er, toevallig, beelden beschikbaar uit een film die ooit is gemaakt van mijn geboortedorp. En laat ik daar nu net opstaan, samen met mijn toenmalige buurtjongetje, sinds die tijd een ‘vriend voor het leven’ …

De eerste beelden …
Bij het 110-jarig bestaan van Harmonie “Ons Genoegen” (St-Hubert) werd een film uitgebracht op video, die opgenomen was in het jaar 1957.
Een zwart-wit film van het dorp, de mensen, de dingen van het dagelijkse leven en van de verenigingen die er bestonden. Hieronder een klein, maar niet onbetekenend detail uit deze film (ik sta links):